Alles over mobiliteitsbeleid

In deze bijdrage voor het Schaduwparlement van Knack.be richt Jean-Marie Dedecker op de verkeerswetgeving in ons land. 'Verkeersregels worden pas gerespecteerd als ze als logisch en rechtvaardig ervaren worden. Als amper 4 mensen op de 100 de wet respecteren, schort er iets aan de wetgeving.'

We rijden minder met de auto en hopelijk vermindert dat ook het aantal files. Maar vlot verkeer is onmogelijk zonder een grondige aanpassing van ons mobiliteitsbeleid.