Alles over Marc Moens

Artsen en ziekenfondsen hebben een zogenaamd medicomut-akkoord gesloten, waarin onder meer afspraken worden gemaakt over de honoraria. Zo zullen huisartsen vanaf 1 januari 1,01 procent meer mogen aanrekenen voor raadplegingen en huisbezoeken. Maar omdat het remgeld meestal mee stijgt, zal de patiënt de stijgingen van de honoraria niet of nauwelijks - "hoogstens enkele centen" - voelen in zijn portefeuille, zo valt te horen.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zal bij contactopsporing nu gebruikgemaakt worden van zogenaamde casemanagers, die besmettingclusters in kaart moeten brengen. Dat heeft Karine Moykens, voorzitter van het Interfederaal Comité Testing & Tracing, maandag gezegd op de persconferentie van Sciensano en het Nationaal Crisiscentrum.

Het is de bedoeling het contactonderzoek of de 'contacttracing' drastisch te versnellen en de kwaliteit van de gegevens te verbeteren. Dat heeft Karine Moykens, voorzitter van het Interfederaal Comité Testing & Tracing, gezegd in het Vlaams Parlement.

Vanaf begin volgende week kunnen huisartsen hun patiënten op brede schaal beginnen testen. Die beslissing past binnen de exitstrategie. Maar op dit moment zijn er onvoldoende wissers, reagentia en beschermingsmateriaal voor de artsen, beklemtoont Marc Moens, erevoorziter van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS). Ook de niet-dringende consultaties bij artsen die volgende week kunnen hervatten, zullen om die reden op een heel laag pitje staan, meent Moens. 'Men stuurt nog altijd soldaten naar het slagveld zonder wapens en munitie.'

Een inspectie-operatie van de overheid zet kwaad bloed in de zorgsector. Sinds dinsdag speurt het RIZIV naar artsen die de coronamaatregelen niet strikt opvolgen en toch nog niet-dringende ingrepen uitvoeren.

Is het beter om artsen-specialisten een salaris van maximaal 250.000 euro bruto te geven, zoals gynaecoloog Michel Bafort voorstelt in Knack? De meningen bij de mensen in het veld en de beleidsmakers zijn verdeeld.

De organisaties Ciré (Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers) en Dokters van de Wereld zijn zaterdag bijzonder verontwaardigd over de hervormingsplannen van minister van Maatschappelijke Integratie Denis Ducarme (MR) aan de dringende geneeskundige hulp aan mensen zonder verblijfspapieren.