Alles over Maarten Vansteenkiste

Drie van de vier Belgen die in december/januari nog twijfelden aan een vaccinatie tegen het coronavirus, toonden zich in april bereid tot zeer bereid om een prikje te laten zetten. Dat blijkt uit de dertigste motivatiebarometer van de UGent, UCLouvain en de ULB. Globaal genomen, is net geen acht op de tien Belgen bereid om een coronavaccin te laten zetten.

'De beslissing van minister Weyts en de onderwijskoepels om ook het afstandsonderwijs niet te laten doorgaan biedt nieuwe mogelijkheden. Het is de uitgelezen kans om volgende week het welbevinden van leerlingen centraal te stellen en hen met gerichte zorg en begeleiding te ondersteunen', schrijven Maarten Vansteenkiste en Omer Van den Bergh van de expertgroep Psychologie & Corona.

De laatste motivatiebarometer toont dat de bereidheid om de coronamaatregelen nog langer te volgen al enkele weken in een serieuze dip zit. Motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste (UGent) pleit daarom voor een nieuwe aanpak: de bevolking krijgt garanties op versoepelingen indien een vooraf opgesteld doel gedurende langere tijd is bereikt.

Motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste (UGent) zegt dat het belangrijk is om een nieuw tussendoel te stellen, nu we steeds verder verwijderd zijn van de drempel van 800 besmettingen per dag en er niet meteen een versoepeling.

Uit de nieuwe motivatiebarometer van de UGent blijkt dat de motivatie bij de bevolking aan het afbrokkelen is. Voor het eerst in deze crisis zien we een kwetsbare combinatie van dalende vrijwillige motivatie, meer moedeloosheid en angstige bezorgdheid, en een laag risicobesef.

Terwijl het aantal besmettingen in ons land toeneemt en de roep om een harde lockdown luider wordt, dringt de vraag zich op of het wel haalbaar is om de maatregelen en handhaving verder te verstrengen. Experts wijzen op een tekort aan inzicht in de manier waarop gedrag werkt. 'Beter weten leidt niet noodzakelijk tot beter doen.'

Zowat 56 procent van de Vlamingen is bereid zich te laten vaccineren tegen het coronavirus van zodra dat kan, toont een grootschalige bevraging door de UGent. Bij vrouwen en lager opgeleide volwassenen ligt de vaccinatiebereidheid lager dan bij de rest van de bevolking, blijkt ook uit de studie.

'Voor veel mensen zal dit een grote tegenvaller zijn omdat niemand had verwacht dat de tweede golf er zo snel zou zijn. De sociale honger zal pijnlijk zijn', zegt Omer Van den Bergh, gezondheidspsycholoog aan de KULeuven en lid van de werkgroep 'Psychologie & Corona' die geregeld advies geeft aan de GEES.