Alles over Linkebeek

Vlaams viceminister-president en minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans zet een drastische stap in het taalconflict in de faciliteitengemeente Linkebeek: ze benoemt Eric De Bruycker, één van de twee Nederlandstalige oppositieleden, tot burgemeester. Dat kondigde ze aan in VTM Nieuws. In Linkebeek zijn dertien van de vijftien gemeenteraadsleden Franstalig. De Bruycker legt morgen de eed af bij de gouverneur en zal dus op de gemeenteraad van morgenavond zetelen als Nederlandstalig burgemeester, tegenover een overgrote meerderheid Franstaligen.

De beslissing van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) om een regeringscommissaris naar de faciliteitengemeente Linkebeek te sturen "lijkt een vorm van inquisitie" die "de situatie in Linkebeek niet zal oplossen". Dat heeft niet benoemd burgemeester Damien Thiéry (MR) gezegd.

De gemeenteraad van faciliteitengemeente Linkebeek heeft in een geheime stemming Damien Thiéry onieuw aangeduid als waarnemend burgemeester, een functie die hij wegens opeenvolgende niet-benoemingen als burgemeester al sinds 2007 bekleedt.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) weigert, net als haar voorgangers, om Damien Thiéry (MR) te benoemen als burgemeester van de faciliteitengemeente Linkebeek. Thièry tekent opnieuw beroep aan bij de Raad van State.