Alles over Lernout en Hauspie

Pol Hauspie is, 10 jaar na het faillissement van Lernout & Hauspie, verlost van de enkelband die hij begin dit jaar kreeg.