Alles over Kyotoprotocol

'We hebben nog een hele weg af te leggen voor onze economie 'koolstofarm' zal zijn', meent Peter Wittoeck van de Dienst Klimaatverandering van de federale overheid. 'En hoe langer gewacht wordt, hoe duurder de oplossingen zullen zijn.'

In plaats van te dalen, blijft de uitstoot van broeikasgassen stijgen. Vorig jaar stootte de mensheid 36 miljard ton CO2 uit, een absoluut record. Wetenschappers waarschuwen dat het alarmpeil in zicht is.

De klimaattop in Durban is nog maar enkele dagen bezig of er heerst al diepe verdeeldheid over cruciale thema's. Er wordt ernstig getwijfeld aan het klimaatfonds, en ook een tweede termijn voor het Kyotoprotocol.