Alles over Klimaattop

'Is de N-VA wel in staat om communautaire akkoorden te sluiten, of zelfs maar gewoon samen te werken met de andere regeringen in dit land?' vraagt Björn Rzoska (Groen). 'Het lijkt er sterk op dat de ware aard van de N-VA de overhand heeft genomen op het algemeen belang.'

De campagne van 'Climate Express', dat eind november 10.000 Belgen naar de klimaattop in Parijs wil krijgen, is in Gent afgetrapt. 'We willen de politici een signaal geven: er is onvoldoende ambitie op vlak van sociale rechtvaardigheid en internationale samenwerking.'

De Verenigde Naties waarschuwen voor een era van crisissen. 'Enkel ebola verenigt tegenwoordig nog naties', klinkt het voor aanvang van de jaarlijkse Algemene Vergadering.

In plaats van te dalen, blijft de uitstoot van broeikasgassen stijgen. Vorig jaar stootte de mensheid 36 miljard ton CO2 uit, een absoluut record. Wetenschappers waarschuwen dat het alarmpeil in zicht is.

Polen, waar op dit ogenblik een internationale klimaattop plaatsvindt, is zelf geen enthousiaste leerling in de klimaatklas. Het land wil vasthouden aan steenkool als energiebron en blokkeert ambitieuze Europese doelstellingen.

De VN-Klimaattop in Doha kampt nog voor ze is begonnen met kritiek. Niet alleen wordt de top georganiseerd in een oliestaat, zeggen critici, maar wordt die ook voorgezeten door een voormalig topman van de OPEC.

De internationale gemeenschap staat verder af van de klimaatdoelstelling om broeikasgassen in te dijken, dan gedacht. De Verenigde Naties maken zich daar zorgen over in een rapport.

De klimaattop in Durban is nog maar enkele dagen bezig of er heerst al diepe verdeeldheid over cruciale thema's. Er wordt ernstig getwijfeld aan het klimaatfonds, en ook een tweede termijn voor het Kyotoprotocol.

Brazilië zal geen leidende rol kunnen opeisen op de VN-klimaattop in Durban, zeggen waarnemers. Zijn klimaatbegroting is niet relevant, het land verliest terrein in de strijd tegen de klimaatwijziging en ook op internationaal vlak zitten de omstandigheden niet mee.

Canada heeft beslist om niet langer de toegezegde verplichtingen onder het Kyotoprotocol na te komen. In één adem laat Canada weten, opstartende gesprekken over een nieuw mondiaal klimaatverdrag niet te willen of te zullen steunen.