Alles over klimaatbeleid

Om tegen 2050 klimaatneutraal te worden, investeert de stad Gent nog deze legislatuur 105 miljoen euro in maatregelen die rechtstreeks bijdragen aan een lagere CO2-uitstoot.

Wereldwijd vloeit er jaarlijks 340 à 650 miljard dollar naar klimaatbescherming (omgerekend ongeveer 270 à 530 miljard euro). Dat blijkt uit een tweejaarlijks verslag van het vast financieel comité van het klimaatsecretariaat van de Verenigde Naties. Naar oliesubsidies en olieinvesteringen gaat ongeveer dubbel zoveel geld.

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) meent dat 'het klimaat van iedereen is' en dat 'we elkaar niet met de vinger mogen wijzen'. Toch gebeurde vooral dat laatste tijdens het actualiteitsdebat over het klimaatbeleid in het Vlaams Parlement.