Alles over Kerk

Paus Franciscus beschouwt seksueel misbruik van kinderen als een soort 'psychologische moord'. De daden worden volgens hem bijvoorbeeld begaan op scholen, in sport- en recreatievoorzieningen en in religieuze gemeenschappen, maar ook door individuen. Die vergrijpen moeten consequent aan het licht worden gebracht, zei de katholieke kerkleider zaterdag in het Vaticaan.

Homoseksuele relaties kunnen nog altijd niet worden gezegend door de katholieke Kerk, stelde de Congregatie van de Geloofsleer deze week. De Antwerpse bisschop Johan Bonny voelt mee met gelovige homoparen die teleurgesteld zijn. 'k voel plaatsvervangende schaamte voor mijn Kerk', aldus Bonny in een opiniestuk woensdag in De Standaard.

Ook voor een grotere rol van de vrouwelijke diakens in de kerk is er geen plaats. Dat blijkt uit het document "Querida Amazonia" (Geliefde Amazonegebied) van de paus dat woensdag in het Vaticaan is voorgesteld.

Een jaar geleden kondigde het Vaticaan een akkoord af met het Chinese communistische regime over de benoeming van bisschoppen, na een conflict dat tientallen jaren aansleepte. Vrede dus? Niet helemaal, schrijft Sus van Elzen vanuit China.

Waarom is het christendom zo populair in het (radicaal-)rechtse discours? En waarom stuit dat christenen, van de paus tot een West-Vlaamse pastoor, zo tegen de borst? Een rondvraag onder twaalf apostelen. 'Als je íéts letterlijk moet nemen in de Bijbel, dan wel het verhaal van de Barmhartige Samaritaan.'