Alles over Karel Van Eetvelt

Ondernemers zullen investeringen uitstellen, geen nieuwe mensen tewerk stellen of zelfs al hun activiteiten wegtrekken uit ons land als de regeringsonderhandelingen leiden tot een tripartite zonder de N-VA. 'Het voortzetten van de huidige coalitie van liberalen, socialisten en christendemocraten is een horrorscenario voor veel Vlaamse ondernemers.'

Het aantal langdurig arbeidsongeschikte 50-plussers is op vijf jaar met 20 procent gestegen. Die toename doet de lichte daling van het aantal bruggepensioneerden ruimschoots teniet.

Het begrotingsakkoord van de regering Di Rupo krijgt kritiek. Zowel vakbonden als werkgeversorganisaties zijn ontevreden. Groen spreekt van een verarming van de middenklasse.