Alles over Kamer

De plenaire Kamer heeft donderdagavond het licht op groen gezet voor de pandemiewet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Dat gebeurde meerderheid tegen oppositie. De tekst, die het wettelijk kader voor allerhande maatregelen in het kader van een pandemie moet verstevigen, heeft er een uitzonderlijk lang parcours opzitten in de Kamer.

Ihsane Haouach gat donderdag na afloop van de plenaire Kamer aan dat ze ontslag zou nemen als regeringscommissaris bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM), vóór ze op de hoogte was van de nota van de Staatsveiligheid. Dat heeft staatssecretaris Sarah Schlitz (Ecolo) maandag in de Kamer verklaard.

De plenaire Kamer heeft donderdag het licht op groen gezet voor een wetsontwerp dat de procedure voor de uitvoering van straffen tot drie jaar aanpast. Het voert een aantal wijzigingen door aan de mogelijkheid voor kortgestraften om beperkte detentie of elektronisch toezicht aan te vragen vanuit vrijheid.

De plenaire Kamer heeft donderdag een resolutie van CD&V'ster Els Van Hoof goedgekeurd over de situatie van Paul Rusesabagina, die in Rwanda terechtstaat op verdenking van terroristische misdrijven.

Premier Alexander De Croo wil snel stappen zetten richting meer vrijheid, maar 'we moeten de nodige voorzichtigheid de komende weken en tijdens de eerste weken van juli aanhouden', zo waarschuwde hij donderdagmiddag in de Kamer. De reden is het relatief beperkte aandeel mensen met onderliggende aandoeningen die al een tweede vaccindosis heeft gekregen en dus volledig beschermd is.

In de Kamercommissie Leefmilieu is dinsdagvoormiddag een resolutie goedgekeurd waarin de regering wordt gevraagd om meer transparantie te verzekeren rond het gebruik van PFAS , de verzamelnaam voor duizenden synthetische stoffen waartoe ook PFOS behoort. De tekst ligt al sinds vorig jaar voor in het federaal parlement, maar is gezien de onrust over de vervuiling in Zwijndrecht plots erg actueel.

De plenaire Kamer vraagt het Rekenhof een onderzoek te starten naar de vertraging en de overschrijding van het budget bij de bouw van het station in Bergen. Ze heeft daarvoor donderdag unaniem een voorstel van resolutie van Ecolo-Groen goedgekeurd.

De plenaire vergadering van de Kamer heeft donderdagnacht unaniem het licht op groen gezet voor het wetsvoorstel dat het zorgpersoneelfonds van 402 miljoen euro per jaar verankert. Het fonds moet vooral zorgen voor meer handen aan het bed.

De federale regering wil in 2024 alvast vijf grondwetsartikels ter herziening vatbaar laten verklaren, waaronder het artikel 195 dat de volledige grondwet opengooit en de twee artikelen die te maken hebben met de regeringsvorming.