Alles over jongeren

De problemen waar jongeren vandaag mee te maken krijgen, worden volgens psychiater Dirk De Wachter vooral veroorzaakt door de druk vanuit de samenleving. De Wachter pleit dan ook voor meer openheid en dialoog. 'We moeten meer met elkaar praten: dat zorgt voor opluchting.'

Het aantal jongeren tussen 18 en 25 jaar dat een leefloon geniet, is sinds 2005 met bijna 40 procent toegenomen. Dat melden de Standaard en het Nieuwsblad. Opvallend is dat het aantal studenten met een leefloon met 82 procent gestegen is.

Ongeveer één vijfde van de Vlaamse jongeren helpt dagelijks mee in het huishouden (20,7 pct). Als men daarbij de jongeren telt die meerdere keren per week iets in het huishouden uitrichten, loopt het aantal in totaal op tot meer dan de helft (55 pct). Meisjes helpen nog altijd meer dan jongens, en daar verandert weinig in.

Als ouder lijdzaam toekijken terwijl je kind drugs gebruikt, brengt geen aarde aan de dijk. Het krampachtig verbieden evenmin. Hoe kun je je kind er wel toe aanzetten zijn drugsgebruik op te geven?

'Dat een jeugdraad staat of valt met subsidies of een grote jeugddienst, zoals de linkse oppositiepartijen graag beweren, is quatsch. Het gaat over de jeugd die zichzelf engageert', schrijft Tomas Roggeman, voorzitter Jong N-VA.

De federale regering wil de seksuele meerderjarigheid hervormen. Tot dusver is elke seksuele handeling in principe strafbaar voor jongeren beneden 16 jaar, en misschien wordt dat 14.

Blootstelling aan relatief lage pesticideconcentraties kan een significante invloed hebben op de hormoonniveaus en de mate van seksuele ontwikkeling bij 14- tot 15-jarige adolescenten, zo blijkt uit een studie van de VUB.