Alles over jeugdwerkloosheid

'Michel I kiest ervoor om jongeren die kansen vragen op werk, een verhoogde kans op armoede in de plaats geven', schrijft Lies Corneillie in deze bijdrage voor het Schaduwparlement van Knack.be. Ze roept op om de regeling rond de inschakelingsuitkering te herzien.

'De huidige torenhoge jeugdwerkloosheidscijfers tonen aan dat er iets fundamenteel fout zit in onze economie', meent Irina De Knop in haar bijdrage aan het Schaduwparlement. ' De lasten op arbeid moeten omlaag en dat hoeft niet haaks te staan op een pensioenhervorming.'

Het Italiaanse bureau voor de statistiek (ISTAT) luidt de alarmbel over het werkloosheidspercentage in het land. Van de jongeren tussen de 15 en 24 jaar zit 46 procent thuis zonder werk.

'Wie niet bijdraagt, heeft geen recht op een uitkering', zei Bart De Wever onlangs. Hij gaat hier voorbij aan de kern van de zaak en ontkent zijn taak als politicus om te werken aan een gezonde arbeidsmarkt, zeggen de Jong Groene Antwerpenaren Imade Annouri, Femke Meeusen en Nik Meeusen.Jongeren willen werken: zorg voor kansen in plaats van te bestraffen.

Zeven op de tien jongeren vindt dat de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB hen niet echt aan een job helpt.

Minister van Werk Monica De Coninck (SP.A) weet dat aangaande jeugdwerkloosheid nog veel werk moet verzet worden. 'Maar de afgelopen twee jaar hebben we de juiste weg ingeslagen, met een coherent geheel van maatregelen dat een traject van structurele inschakeling tot doel heeft.'

Johan Van Overtveldt, hoofdredacteur van Trends, vindt de aandacht van de Europese Unie voor de jeugdwerkloosheid positief, maar twijfelt aan de efficiëntie van het huidige beleid.

Het is een leuze van alle tijden: schoolverlaters hebben te weinig ervaring. Een stage lijkt wel de manier om hier een oplossing aan te bieden. Al lijkt dat vaak een illusie. Ellen, Margit en Lander kunnen erover meespreken.

Volgens de VDAB in Antwerpen is de helft van de Antwerpse werklozen van allochtone afkomst. Onderzoek van UGent toont dat niet-Europese jongeren tussen de 15 en 24 jaar meer dan drie keer zo veel kans maken om werkloos te zijn dan hun Belgische tegenhangers. Hoe komt dit? En hoe denken allochtone jongeren daar zelf over?