Alles over intelligentie

Wie gelooft dat intelligentie een onveranderlijke waarde is, zal weinig succesvol worden. Het draait allemaal om de manier waarop we zaken benaderen en de dingen die we doen om ons brein te voeden. Tien eenvoudige tips om elke dag slimmer te worden.

Geldzorgen leiden tot een daling van het IQ met 13 eenheden, of tot een vermindering van de alertheid vergelijkbaar met wat er gebeurt de dag na een slapeloze nacht.

Veel mensen zijn geneigd om het potentieel van kinderen in te schatten door naar de intellectuele capaciteiten van de ouders te kijken. Omgekeerd, gaat men er van uit dat pientere kinderen ook intelligente ouders hebben.

Een groep biologen en filosofen wil walvissen en dolfijnen beschermen door hun rechten te verankeren in een wettekst. Op die manier zouden ze eindelijk op gelijke voet komen te staan met de mens. De dieren verdienen die bescherming volgens de voorstanders vanwege hun uitzonderlijke intelligentie en vergevorderde evolutionaire staat. Maar waarom zou het bij walvissen en dolfijnen moeten blijven? Volgende dieren verdienen zeker ook hun plaats op de lijst met intelligente wezens.