10 kleine dingen die ons elke dag slimmer maken

10 kleine dingen die ons elke dag slimmer maken

Wie gelooft dat intelligentie een onveranderlijke waarde is, zal weinig succesvol worden. Het draait allemaal om de manier waarop we zaken benaderen en de dingen die we doen om ons brein te voeden. Tien eenvoudige tips om elke dag slimmer te worden.

10 eenvoudige manieren om intelligenter over te komen

10 eenvoudige manieren om intelligenter over te komen

'Iedereen wil het zijn, maar niet iedereen is het', zo vat psycholoog Jeremy Dean het begrip intelligentie samen. Gelukkig zijn er volgens hem eenvoudige tips om mensen te misleiden en er slimmer uit te zien.

Geld maakt verstandig

Geld maakt verstandig

Geldzorgen leiden tot een daling van het IQ met 13 eenheden, of tot een vermindering van de alertheid vergelijkbaar met wat er gebeurt de dag na een slapeloze nacht.

Intelligente mensen zijn niet minder racistisch

Intelligente mensen zijn niet minder racistisch

Slimme mensen zijn even racistisch als hun minder intelligente medemens. Ze kunnen hun vooroordelen alleen beter verbergen, zegt een studie van de universiteit van Michigan.

Waarom zo veel mensen volgers zijn

Waarom zo veel mensen volgers zijn

Een groep kan slimmer zijn dan de som van de kennis van de individuen die er deel van uitmaken.

Hebben hoogbegaafde kinderen intelligente ouders?

Hebben hoogbegaafde kinderen intelligente ouders?

Veel mensen zijn geneigd om het potentieel van kinderen in te schatten door naar de intellectuele capaciteiten van de ouders te kijken. Omgekeerd, gaat men er van uit dat pientere kinderen ook intelligente ouders hebben.

In beeld: 10 Intelligente dieren

In beeld: 10 Intelligente dieren

Een groep biologen en filosofen wil walvissen en dolfijnen beschermen door hun rechten te verankeren in een wettekst. Op die manier zouden ze eindelijk op gelijke voet komen te staan met de mens. De dieren verdienen die bescherming volgens de voorstanders vanwege hun uitzonderlijke intelligentie en vergevorderde evolutionaire staat. Maar waarom zou het bij walvissen en dolfijnen moeten blijven? Volgende dieren verdienen zeker ook hun plaats op de lijst met intelligente wezens.