Alles over Infrabel

Infrabel en de NMBS zoeken 2. 500 nieuwe personeelsleden. Vooral bestuurders, conducteurs en technici, want dat zijn knelpuntberoepen geworden. Om kandidaten te zoeken wordt met een jobtrein door Vlaanderen gereden. Aan boord kan je solliciteren en krijg je uitleg over wat de job precies inhoudt.HR Rail, de juridische werkgever van al het spoorpersoneel, organiseert de jobtrein.

In 2014 hebben zich in ons land 47 ongevallen voorgedaan aan spooroverwegen waarbij 11 doden vielen en 11 gewonden. Dat is een stijging in vergelijking met vorig jaar toen bij 43 dergelijke ongevallen 7 doden en 7 gewonden vielen.

Volgens de eerste vaststellingen van Infrabel is de trein die ontspoorde bij Kortrijk ontspoord door een probleem met een wissel. Niemand raakte gewond maar de ravage is groot.

De treinen reden in mei opnieuw minder stipt dan vorig jaar. De overlast die treinreizeigers dagelijks ondervinden van vertragingen en afgeschafte treinen is bovendien veel groter dan de stiptheidscijfers van Infrabel weergeven.