Alles over index

Naast een bijsturing van de indexkorf, stelt minister van Werk en Economie Kris Peeters (CD&V) in zijn beleidsverklaring voor om een overkoepelende ombudsdienst te creëren en de zwarte lijst voor mensen met betalingsachterstand uit te breiden.

De regering wil dit jaar de berekening van de index in de voedingssector en de telecomsector aanpassen. Samen met eerdere ingrepen zou de maatregel de inflatie met 0,4 procent moeten drukken.

Premier Elio Di Rupo heeft op de Europese top laten voelen dat ons land geen lessen te leren heeft van Europa als het gaat over hervormingen of de aanpak van de crisis. In de regering is hierover al dagenlang ruzie.

België heeft snelle hervormingen nodig, vindt ex-premier Jean-Luc Dehaene. Na de gemeenteraadsverkiezingen wil hij één of indexsprongen.

'We willen geen afschaffing van de index, maar laat ons dan wel akkoord gaan dat er geen ruimte is voor een bijkomende loonsverhoging.' Dat zegt Open VLD-kamerfractieleider Patrick Dewael.