Alles over Ignace Glorieux

Met haar voorstel om de 15 weken moederschapsverlof open te stellen voor beide ouders, zette Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten kwaad bloed. Laat moeders met rust en geef vaders extra verlofdagen, was de kritiek. Dat is een goed idee, blijkt uit onderzoek.