Alles over hoogopgeleide

België kent een groeinde sociaaleconomische kloof wat het armoederisico betreft. Bij laagopgeleiden nam het armoederisico tussen 2005 en 2013 continu en substantieel toe, van 19 naar 27 procent. Voor hoogopgeleiden bedroeg het risico in 2013 slechts ongeveer 7 procent.