'Ook een goedbedoelde tegemoetkoming kan zijn doel voorbij schieten'

'Ook een goedbedoelde tegemoetkoming kan zijn doel voorbij schieten'

Vlinks - 'Als ze gelijke kansen wil bevorderen, moet een verantwoordelijke overheid er mee voor zorgen dat de taalkloof tussen autochtone en allochtone leerlingen reeds in het prilste onderwijs snel wordt gedicht', schrijft Edi Clijsters van Vlinks.