Alles over Hans Blix

Tien jaar na de inval van de Amerikaans-Britse troepen in Irak om voormalig president Saddam Hoessein te verdrijven, heeft Irak nog steeds te kampen met hardnekkige opstanden, politieke instabiliteit en spanningen tussen Sjiitische, Soennitische en Koerdische fracties.