Alles over Güler Turan

In een opiniestuk van Kathleen Van Brempt, Dirk Van der Maelen en Güler Turan over het spijtige verlies aan diplomatieke invloed van België in de EU-ondehandelingen noemden ze de N-VA eurosceptisch. Een mens zou er zijn zakdoek bij bovenhalen. Niet om te treuren over wat ze stellen, maar vooral om te treuren dat ze niets beters kunnen bedenken.

Politiek journalist Jan De Meulemeester (VTM Nieuws) dook in de cijfers die relevant zijn voor het racisme-debat. Over de unieke positie van Zuhal Demir, het belang van de allochtone stem voor PS, het beperkte aantal 'allochtone parlementairen' en waarom linkse autochtonen meer doen voor de 'allochtonenbelangen' dan rechtse allochtonen.