Alles over Griep

België telde de jongste winter bijna een zesde meer sterfgevallen dan verwacht. Bij 85-plussers waren het er zelfs ruim een vijfde meer. Dat blijkt uit statistieken van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV). Nog volgens het WIV was ook het griepvaccin deze winter opvallend minder efficiënt, terwijl het griepvirus sterker bleek dan gedacht.

Hebt u het gevoel dat u elke winter weleens met griep in uw bed belandt. Dan hebt u het mis. Een gemiddelde volwassene wordt slechts om de vijf jaar geveld door het griepvirus.

Er zou sprake zijn van het begin van een daling van de griepactiviteit in België. De krokusvakantie zorgt doorgaans voor een afname in het aantal griepgevallen, verklaart viroloog Marc Van Ranst.

Het aantal gevallen van griep is de afgelopen week nog verder gestegen. Tussen 2 en 8 februari 2015 consulteerden 964 personen op 100.000 inwoners hun huisarts voor een griepaal syndroom.

'De epidemische drempel voor griep werd twee opeenvolgende weken overschreden, waardoor er officieel sprake is van een griepepidemie', meldt het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV).

De griep is officieel in het land. De griepepidemie breekt elk jaar uit, maar dit jaar is ze toch 'redelijk laat', aldus het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid.

De griepepidemie en het feit dat die zo lang heeft aangesleept, zou niet te wijten zijn aan de lange winter, maar veeleer aan een algemeen tekort aan vitamine D.

Het griepvirus is langer besmettelijk bij een lage luchtvochtigheid, zo blijkt uit recent onderzoek. Niet zonder belang want winterlucht is gemiddeld droger dan die in de zomer. Of deze nieuwe vaststelling ook praktisch nut oplevert, moet nog blijken.