Alles over Gordel

In het eerste semester van vorig jaar werden gemiddeld 308 boetes per dag uitgeschreven voor inbreuken op gordel- en kinderzitjesgebruik in de auto. Dat is opvallend meer dan de vorige jaren, ook al gelden er sinds 1 maart 2013 hogere boetes op deze inbreuken.

De Vlaamse regering heeft de conceptnota over de opvolger van De Gordel goedgekeurd. Uitgangspunt blijft een sportief en familiaal gebeuren met aandacht voor het Vlaams karakter van de rand.

De 32e editie van de Gordel, de laatste volgens de klassieke formule, heeft 29.500 deelnemers gelokt. Dat zijn er bijna 14.000 minder dan in 2011 en bijna 50.000 minder dan in 2010. De Gordel verliep zonder grote incidenten, op de traditionele sabotageacties en enkele communautaire manifestaties na.

In de Vlaamse rand rond Brussel is de 32e Gordel gestart, de laatste volgens de klassieke formule vanuit vier trefpunten. Het belooft een communautair rumoerige dag te worden. Meteen na de start werd de aloude traditie van sabotageacties gerespecteerd.