Alles over GAS-boetes

'Middelen als GAS-boetes worden te pas en te onpas ingezet om kritische burgers en het middenveld het zwijgen op te leggen', schrijft Line De Witte van Comac. 'Zo wordt kritiek monddood gemaakt, en daarmee ook onze democratie.'

De dertien Vlaamse centrumsteden hebben vorig jaar samen een vijfde minder GAS-boetes uitgeschreven dan in 2013. "De absurditeiten zijn er stilaan uit", aldus Tom De Schepper van de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Het Grondwettelijk Hof verwerpt de beroepen tegen de GAS-wet. De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, de Liga voor Mensenrechten en de vakbonden ACV en ABVV reageren teleurgesteld op de uitspraak. "Dit arrest van het Grondwettelijk Hof botst met de basisprincipes van ons democratisch systeem."

Kunnen kinderen en jongeren in Antwerpen hun rechten optimaal benutten? Femke Meeusen van Jong Groen Antwerpen nam ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Rechten van het Kind de situatie onder de loep en vindt dat er op het vlak van inspraak nog heel wat schort.

Het aantal uitgeschreven GAS-pv's in Antwerpen is tijdens de eerste zes maanden van dit jaar met bijna een kwart gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van het stadsbestuur. Het aantal GAS-boetes is veel minder gedaald.

Als het parket overbelast is, kan de procureur volgens een nieuwe omzendbrief een hele reeks misdrijven doorschuiven naar steden en gemeenten. Zo zouden die diefstallen moeten bestraffen. De burgemeesters zijn niet blij.

Wie het tijdens het komende WK voetbal te bont maakt op straat, krijgt een GAS-boete aangesmeerd. Dat staat in een richtlijn waarmee minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet het feestgerduis onder controle wil houden.

Met de verkiezingen in aantocht kunnen de burgemeesters van de Vlaamse gemeenten het zich niet permitteren om nog absurde GAS-boetes uit te delen. Dat zeggen waarnemers in een reactie op de vaststelling dat de gemeenten vorig jaar een vijfde minder GAS-boetes hebben uitgedeeld.

Het aantal uitgeschreven GAS-pv's in Antwerpen is vorig jaar met 3 procent gedaald ten opzichte van 2012, tot 21.852 in totaal. Volgens burgemeester Bart De Wever wijzen de cijfers erop dat zijn beleid niet gericht is op kwantiteit, maar wel kwaliteit.

Duizenden GAS-boetes zijn illegaal uitgeschreven, omdat de GAS-ambtenaren in kwestie niet bevoegd waren om dat te doen. 'Misschien is het ergste GAS-nieuws niet wat de pers haalde, maar wat er nog niet in raakte.'

Negatieve berichtgeving in de marge va de nieuwe GAS-wet heeft ertoe geleid dat in de provincie Oost-Vlaanderen 18 procent minder GAS-dossiers geopend zijn. Dat meent de provinciale GAS-ambtenaar. Opvallend: in het arrondissement Gent was er vijf maanden lang geen bemiddelaar aanwezig om op te treden in GAS-dossiers, zoals dat wettelijk verplicht is.