Alles over FOD

Het Netwerk tegen Armoede roept de leden van het federaal parlement op om donderdag de tekst over strengere regels voor minnelijke invordering goed te keuren. 'In het verleden beloofde men al werk te maken van maatregelen tegen de schuldenproblematiek en de schuldenindustrie. Die beloftes maken nu schuld. De goedkeuring van de wetsvoorstellen die nu voorliggen in het parlement, is een belangrijke eerste stap in de goede richting.'

De militaire inlichtingendienst ADIV heeft een onderzoek gevoerd naar gesofisticeerde malware die dit voorjaar is aangetroffen bij Buitenlandse Zaken. Dat vernam Knack uit goedgeïnformeerde bronnen en wordt bevestigd door de ADIV. 'Alles wijst op een buitenlandse overheid.'

De commissie voor gerechtskosten in strafzaken, een orgaan dat geschillen tussen de staat en gerechtelijke experten zoals tolken moet regelen, is al meer dan een jaar niet meer actief. Dat schrijft La Dernière Heure. De federale overheidsdienst Justitie bevestigt, maar zegt dat er een wettekst in aantocht is die een nieuw bemiddelingsmechanisme op poten moet zetten.

Ben je jonger dan 26 jaar en op zoek naar een job? Dan heeft de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu de gedroomde vacature. Volksgezondheid zoekt immers 12 jonge controleurs voor het rookverbod en de verkoop van alcohol aan jongeren.