Alles over fiscaliteit

'Veel regeringsbeslissingen worden genomen in de context van een begrotingscontrole', schrijft Ivan Van de Cloot van Itinera. 'Veel van de fundamentele maatschappelijke uitdagingen waar ons land mee worstelt zullen zo echter niet meer aangepakt kunnen worden.'

De federale onderhandelaars willen de zogenaamde 'pestbelastingen' van Di Rupo I aanpakken. 'Minutesoeppolitiek' noemt Michel Maus, professor fiscaal recht aan de UA en VUB, de ommekeer. 'Een fiscaal beleid moet rechtlijnig zijn. Deze Zweedse coalitie heeft geen duidelijke visie. Zo verliest een overheid het vertrouwen.'

De fiscale voorstellen van de MR doen opnieuw stof oplaaien in Franstalig België. Critici en tegenstanders hekelen dat de kosten veel hoger uitvallen dan de Franstalige liberalen laten uitschijnen: 15 tot 20 miljard in plaats van 7 miljard.

Door de afschaffing van de ecokorting en de verhoging van het voordeel van alle aard (VAA) hoopt de regering enkele honderden miljoenen binnen te halen. De voorspelde implosie van de autoverkoop is uitgebleven.