Alles over Europees Hof van Justitie

Het Europees Hof van Justitie moet het beroep dat Polen en Hongarije hebben ingesteld tegen het nieuwe sanctiemechanisme verwerpen. Dat vindt althans de advocaat-generaal van het Hof, de Spanjaard Manuel Campos Sánchez-Bordona. Het mechanisme biedt de Europese Unie de mogelijkheid subsidies aan lidstaten waar de rechtsstaat met de voeten getreden wordt te schorsen of steunprogramma's op te schorten.

Het kan gerechtvaardigd worden dat een werkgever zijn personeelsleden verbiedt om een hoofddoek of een ander zichtbaar teken van politieke, levensbeschouwelijke of religieuze overtuiging te dragen. Dat stelt het Europees Hof van Justitie in een nieuw arrest. Het Hof verbindt wel enkele voorwaarden aan zo'n verbod.

Het Poolse sanctieregime voor rechters van het opperste gerechtshof en rechters van lagere rechtbanken moet worden aangepast. Dat zegt het Europees Hof van Justitie donderdag in een nieuw arrest. De onpartijdigheid en onafhankelijk van de rechterlijke macht in Polen kan niet meer worden gegarandeerd, luidt het.

De omstreden onderwijswet waarmee de Hongaarse regering van Viktor Orban de buitenlandse universiteit van zijn rivaal Georges Soros wilde treffen, is strijdig met internationale handelsafspraken en met de Europese regels. Dat oordeelt het Europees Hof van Justitie.

Het Europees Hof van Justitie fluit het Duits Grondwettelijk Hof terug in zijn kritiek op het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank. Het Hof is als enige rechtbank bevoegd om te oordelen over de geldigheid van de handelingen van EU-instellingen, klinkt het in een kort persbericht.

De Europese lidstaten moeten de beslissingen van het Europees Hof van Justitie respecteren. Dat zegt een woordvoerder van de Europese Commissie. De Commissie reageert daarmee op de weigering van het Spaanse hooggerechtshof om de veroordeelde Catalaanse ex-vicepresident Oriol Junqueras te erkennen als Europarlementslid, terwijl het Europees Hof van Justitie midden december oordeelde dat Junqueras zijn zetel in het Europees Parlement wel degelijk moet kunnen opnemen.

België moet sinds begin juli een dwangsom betalen van 5.000 euro per dag omdat een Europese richtlijn over snel internet nog niet werd omgezet, door een dispuut over bevoegdheden. Het bedrag is intussen opgelopen tot 375.000 euro, zo berekende de VRT-nieuwsredactie. Brussels minister-president Rudi Vervoort belooft in een reactie aan Belga dat er binnenkort een oplossing wordt voorgelegd in het Brussels parlement.