Alles over Denderleeuw

Denderleeuw zal bij de toewijzing van sociale woningen voorrang geven aan inwoners die al langer in de gemeente wonen. Het relatief hoge aanbod in Denderleeuw zorgt voor bijkomende vraag uit de regio. Het gemeentebestuur weigert nieuwe sociale woningen bij te bouwen en vraagt de toekomstige Vlaamse regering op te treden als steden of gemeenten in onvoldoende sociale huisvesting voorzien.

'Wie vragen of twijfels heeft over zijn dossier of adoptieprocedure kan terecht bij de adoptiedienst of bij het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA). Zij kunnen inzage geven in het dossier en samen met de geadopteerden of de adoptieouders bekijken of en op welke manier er meer duidelijkheid kan komen. Indien nodig kan een onderzoek ter plaatse uitsluitsel bieden'. Dat zegt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V)

Premier Charles Michel heeft dinsdag bij de officiële inhuldiging van de vier treinsporen tussen Brussel en Denderleeuw een betere samenwerking gevraagd tussen NMBS en Infrabel. Dat is de sleutel voor betere resultaten voor de reizigers, luidde zijn reactie op de lage tevredenheid van de NMBS-klanten over de dienstverlening.