Alles over De Block

'Dit is niet de laatste pademie waar we mee geconfronteerd worden', schrijft Kamerlid Frieda Gijbels (N-VA). 'We mogen de volgende keer niet met dezelfde problemen te maken krijgen.'

'Waarom heeft onze regering in de aanpak van deze pandemie geen gebruik gemaakt van het bestaande pandemieplan uit 2006?', vraagt Kamerlid Frieda Gijbels. 'Het bevatte heel wat handvatten om nu op een georganiseerde manier van start te kunnen gaan.'

'Wat zou ik graag horen van brede politieke stromingen, dwars door de particratie die voor zoiets gloednieuws ijveren', schrijft Tom Hannes. 'De huidige partijen, gestoeld op mens- en wereldbeelden die twee of meer eeuwen oud zijn, lijken nauwelijks in staat om het nieuwe van onze situatie te erkennen.'

De zes gezondheidsorganisaties CRéSaM, LBFSM, Psytoyens, Similes, Steunpunt Geestelijke Gezondheid en UilenSpiegel uit Vlaanderen, Wallonië en Brussel hebben maandag in aanloop naar de verkiezingen van mei ervoor gepleit dat 'geestelijke gezondheid een prioriteit moet zijn in het toekomstige beleid van alle regeringen'. Er werden zeven essentiële hefbomen voorgesteld tijdens een pleidooi voor de geestelijke gezondheid.

Uit onderzoek van het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten, waar Knack aan meewerkt, bleek dat de Belgische overheid duizenden incidentrapporten over implantaten zoals heupprotheses en pijnpompen achtergehouden. Anne Dedry, parlementslid voor Groen, vindt dat België eindelijk het voortouw moet nemen om fabrikanten strengere regels op te leggen.

Vanaf januari kunnen bedrijven ook wie al langer dan 2 jaar ziek is, oproepen voor een re-integratietraject en dat tijdens hun ziekteverlof. Dat traject moet bekijken of de werknemer via aangepast werk wel opnieuw aan de slag kan. De bedrijfsartsen van externe preventiediensten krijgen veel telefoontjes van bedrijven die hun zieke werknemers willen oproepen.

De overheid kan zeker 480 miljoen euro besparen door farmabedrijven slim tegen elkaar uit te spelen. Dat berekende arts Dirk Van Duppen van de aan de PVDA gelinkte organisatie Geneeskunde voor het Volk, schrijft De Morgen woensdag.

Het is wrang om te zien hoe de onverminderde besparingen in de gezondheidszorg onderbelicht en zwaar onderschat blijven. Onlangs nog maakte Minister van Volksgezondheid Maggie De Block een resem geneesmiddelen duurder en kortwiekte ze de werking van wijkgezondheidscentra. En ach, we halen onze schouders eens op. Want het is tenslotte toch een sector waar het allemaal veel efficiënter kan, niet? Zeker, alleen is het weer de gewone man die het met minder moet stellen: de kosten en verantwoordelijkheid worden opnieuw rechtstreeks doorgeschoven naar de patiënt en naar de toekomst.