Alles over CSC

Het personeel van de Franstalige gevangenissen heeft op personeelsvergaderingen maandagnamiddag en dinsdagochtend gestemd om de stakingsacties op te schorten. Dat melden de Franstalige bonden CSC Services publics en CGSP-Amio.

De cipiers die aangesloten zijn bij de CGSP en de CSC zetten hun staking in de Waalse en Brusselse gevangenissen voort ondanks het akkoord dat vier vakbonden maandag hebben afgesloten met minister van Justitie Koen Geens (CD&V).

De Franstalige christelijke vakbond CSC voor de openbare diensten vindt dat minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zich "minachtend" opstelt tegenover de Franstalige cipiers die in de Waalse en Brusselse gevangenissen tegen zijn laatste voorstel hebben gestemd.

De spoorbonden en de NMBS-directie hebben minister van Werk Kris Peeters (CD&V) gevraagd om voor bemiddeling te zorgen in het sociaal conflict bij het spoor. De minister houdt zijn antwoord voorlopig in beraad.