Alles over CREG

Energieregulator Creg waarschuwt dat de recente studie van netbeheerder Elia over de energietoekomst 'niet realistisch' en mogelijk gekleurd is. Volgens de Creg weerspiegelt geen van de voorgestelde scenario's een realistische toekomst voor België, zo bericht De Standaard dinsdag.

Federaal energieminister Marie Christine Marghem (MR) wist al veel langer van de problemen rond de berekening van de heffing voor het langer openhouden van de kerncentrale Tihange I. Oppositiepartijen sp.a, PS, cdH en de groenen zwaaien nu met een brief van waakhond CREG van 9 oktober. Ze verwijten Marghem dat ze de zaak veel te lang heeft laten liggen, waardoor ons land enkele miljoenen dreigt mis te lopen.

Mensen eerst (met veel subsidies) aansporen om zonnepanelen op hun dak te zetten en hen daarna voor die zonnepanelen extra taksen laten betalen, kan niet. Het Brusselse hof van beroep heeft beslist dat gezinnen met zonnepanelen geen netvergoeding moeten betalen.

Op 25 maart 2011 legde de Creg Electrabel dwangsommen op met terugwerkende kracht tot 3 januari 2011. De boete bedroeg 100.000 euro per dag, het wettelijke maximum, met een plafond van 360 miljoen euro.

De federale energieregulator CREG is in de fout gegaan toen ze in maart en april 2011 toeliet dat distributienetbeheerders Eandis en Infrax hun distributietarieven fiks verhoogden.