Alles over CPZ

Op 10 september is het elk jaar de Werelddag Suïcidepreventie, een dag waarop aandacht wordt gevraagd voor de preventie van zelfdoding. 'We streven ernaar op jaarbasis een honderdtal nieuwe mensen op te leiden', zegt Kirsten Pauwels, de directeur van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ), waar de Zelfmoordlijn deel van uitmaakt.