Alles over confederalisme

'Na de verkiezingen van 26 mei 2019 wordt opnieuw gevreesd voor een lange regeringsvorming en de bijbehorende politieke impasse. En opnieuw wordt het woord confederalisme in de mond genomen', schrijft professor emeritus Eric Faucompret (UAntwerpen). Hij vergelijkt de situatie in België met het ontstaan van eerdere confederaties in de geschiedenis. Hij formuleert daarnaast ook bedenkingen en mogelijke valkuilen voor ons land.

Tijdens een verwarrend schouwspel hebben de Kamerleden dinsdag zo'n veertig grondwetsartikelen opengesteld die het volgende parlement kan wijzigen. Grote afwezige in die lijst is de 'sleutel op de Grondwet', artikel 195. 'N-VA kan nu zeggen dat de "Marrakeshregering" confederalisme onmogelijk heeft gemaakt.'

'Een confederatie is geen staat maar een verdrag van soevereine staten, zonder inspraak van de burgers', schrijft Luk Ryckaert van B Plus. 'Elke lidstaat heeft een vetorecht wat de inefficiëntie van dit model mee verklaart.'

Het eerste voorstel om van België een confederale staat te maken, dateert al van 117 jaar geleden én was Franstalig, schrijft professor Hendrik Vuye (N-VA). 'Spijtig dat op heden sommige Franstaligen hun eigen geschiedenis verloochenen door het confederalisme te omschrijven als 'le fédéralisme des cons'.'

Confederalisme wil zeggen dat Vlamingen en Franstaligen eindelijk het beleid krijgen waar ze voor stemmen. Stemt Wallonië donkerrood, dan verdient Wallonië donkerrood, schrijft Hendrik Vuye (N-VA). 'Confederalisme is de enige mogelijkheid om het PS-programma te realiseren. Dit moet toch de droom zijn van de Parti Socialiste?'

B Plus, dat pleit voor een federaal, solidair en efficiënt België, hield het confederalisme van de N-VA gedetailleerd onder de loep en bestempelt het als 'antidemocratisch, anti-solidair, utopisch en onrealistisch'. 'Met andere woorden: gewogen en te licht bevonden.'

José Happart (PS), in het verleden nog de luis in de pels van de Vlamingen, pleit voor een confederalistisch België. "De toekomst van ons land ligt in een confederalisme met drie regio's. Dat kan een voorbeeld worden voor Europa".