Alles over CD&V

Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten pleit voor een groot debat tussen de partijen over de rechten en plichten voor vluchtelingen. Ze vindt dat erkende vluchtelingen niet zomaar aanspraak kunnen maken op de voordelen van onze sociale zekerheid. CD&V is terughoudender, maar gaat wel in op de uitnodiging om het debat te voeren.

CD&V-voorzitter Wouter Beke trekt een streep onder de discussie over de taxshift. Hij noemt het een eerbaar akkoord waarin veel elementen van het 3D-plan van de christendemocraten zitten en zegt dat er niet meer op wordt teruggekomen.

Op het traditionele Zomerweekend van Groen in Nieuwpoort heeft voorzitster Meyrem Almaci haaar teleurstelling laten blijken over regeringspartij CD&V. "CD&V, ooit de partij van de macht, is nu de partij van de onmacht", luidde het.

Een algemeen verbod op onverdoofd ritueel slachten, zoals minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) wil, is niet voor deze legis­latuur. Binnen de Vlaamse meerderheid stuit hij op een njet van CD&V en ook Open VLD is niet voor het voorstel gewonnen.

'De taxshift is belangrijk voor de creatie van jobs, maar ik begrijp uit de reacties dat er nog heel wat gecommuniceerd moet worden.' Zo reageert vicepremier en minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) op de aanhoudende kritiek vanuit de eigen zuil op het akkoord dat de regering vóór het zomerreces bereikte over de begroting en een taxshift.

"De gigantische federale besparingen dreigen de kwaliteit van onze dienstverlening onderuit te halen. En daar zijn kwetsbare en zieke mensen het grootste slachtoffer van." Dat zegt de nieuwe CM-voorzitter Luc Van Gorp in een opiniestuk in De Standaard. CD&V krijgt zo opnieuw tikken van een bevriende organisatie uit de zuil.

De 'modale Vlaming' zou twee of meer huizen bezitten, zo beweerden N-VA, Open VLD en zelfs de CD&V (een beetje) in een discussie rond de taxshift. Is dat wel zo, vroegen onderzoekers Sarah Kuypers en Wim Van Lancker zich af? Zij toetsen de retoriek aan de cijfers, en doorprikken een mythe.

Als het van CD&V afhangt, zullen kinderen die zonder hun ouders een verre vliegreis willen maken binnenkort via de gemeente toestemming moeten vragen van hun ouders. Dat moet voorkomen dat geradicaliseerde jongeren stiekem naar IS-gebied afreizen, verduidelijkt Kamerlid Veli Yüksel.

Het Europees Comité voor Sociale Rechten heeft België veroordeeld omdat het verbod op fysiek straffen van kinderen onvoldoende omschreven is in de wetgeving. CD&V dient daarom een wetsvoorstel in, dat alle vormen van fysiek en psychisch geweld op kinderen moet bannen.