Alles over Bruno Vanobbergen

Honderden mensen die in het wit gekleed waren, liepen in een witte mars ter nagedachtenis van de doodgeschoten 2-jarige peuter Mawda. De ouders van Mawda lopen in het zwart gekleed voorop.

Het is een werk van lange adem, het behartigen van de rechten van kinderen en jongeren. Het Kinderrechtencommissariaat stelt vast dat kinderrechten op steeds meer vlakken ernstig worden genomen, maar ook dat de strijd nooit gestreden is. Een tour d'horizon met kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen in Deze Week, naar aanleiding van de Kinderrechtendag op 20 november.

Ons land weigert al jarenlang opvang te organiseren voor mensen die een tweede of derde asielaanvraag indienen, ook al is dat verplicht volgens de Belgische wetgeving. In een vandaag gepubliceerde nota klagen Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Orbit vzw die praktijk aan, want jaarlijks worden duizenden mensen, vaak gezinnen met jonge kinderen, onwettig gedwongen op straat te overleven.

Het Kinderrechtencommissariaat wil jongeren vanaf 16 jaar de kans geven om tijdens de volgende provincie- en gemeenteraadsverkiezingen in 2018 naar het stemhokje te trekken. Dat blijkt uit een nieuw advies van de Kinderrechtencommissaris aan het Vlaams Parlement. De bespreking van het kiesdecreet staat gepland voor einde deze maand.

De gemiddelde schoolfactuur in het secundair onderwijs in Vlaanderen bedraagt 534 euro. Maar terwijl de factuur in het algemeen secundair onderwijs beperkt blijft tot 470 euro gemiddeld, gaat het in het technisch- en beroepsonderwijs (tso en bso) om respectievelijk 701 euro en 732 euro.