Alles over Bert Anciaux

Op 15 september is het precies twintig jaar geleden dat de Volksunie uit het politieke landschap verdween. Deze Vlaams-nationalistische partij, waarvan de N-VA de enige overgebleven erfgenaam is, had vijftig jaar lang een stempel gedrukt op de Belgische politiek. Vandaag tellen zowat alle Vlaamse partijen ex-leden van de VU in hun rangen.

De Senaat heeft tijdens de plenaire vergadering zijn uitgaven voor het afgelopen jaar en zijn begrotingsprognoses voor 2021 goedgekeurd. De besparingen worden verdergezet en het budget daalt tot onder de 40 miljoen euro. N-VA en Vlaams Belang pleitten nogmaals voor de afschaffing van de Senaat.

Met hun keuzes voor de gecoöpteerde senatoren lieten de traditionele partijen een uitgelezen kans schieten om te tonen dat ze het signaal van de kiezer hebben begrepen, schrijven voorzitter Hans Maes en Lieselotte Thys van Jong VLD. 'Zolang er een Senaat bestaat, zullen er senaatszetels te verdelen zijn. Afschaffen dus.'

De commissie Institutionele Aangelegenheden van de Senaat heeft dinsdagvoormiddag het debat over de lijst van voor herziening vatbare grondwetsartikelen aangevat. Doel is dat de stemming in plenaire vergadering vrijdag plaatsvindt.

Strafrechter op rust Walter De Smedt reflecteert op hoe N-VA als enige overlevende partij van de Volksunie evolueerde tot een partij waarbinnen 'pacifisme, een gelijkekansenbeleid en ruimte voor politiek asiel aan de kant werden geschoven'.

Op zaterdag 15 september 2018 overleed dichteres Clara Haesaert op 94-jarige leeftijd. Ze debuteerde in 1953 met de bundel De overkant, waarna nog zes bundels volgden. Ook stond ze aan de wieg van heel wat literaire organisaties en initiatieven. Knack sprak haar in 2002 over haar leven en werk.

SP.A-voorzitter John Crombez moest maandagochtend tekst en uitleg geven op het partijbureau en zei dat hij 'te voortvarend' is geweest in het verspreiden van de vervalste mails. 'John is een beetje onvoorzichtig geweest. Maar in de grond verandert er niets', zegt SP.A-senator Bert Anciaux.