Alles over Base

De alsmaar toenemende aandacht voor het begrotingsevenwicht heeft de neutraliteit van de staat ten opzichte van de burger aangetast, zegt Laurent Hanseeuw. 'In een gezond politiek klimaat was een open debat over het evenwicht tussen belastingverhoging en kostenverlaging wenselijk geweest. Jammer genoeg werd dat debat in grote mate vermeden ten voordele van een vaak roofzuchtige staat, die begrotingstekorten probeert op te vullen met obscure ad hoc inkomsten.'

Steeds meer mensen versturen kerstwensen via WhatsApp, Facebook en Twitter in plaats van via een sms'je. Dat blijkt uit gegevens van de telecomoperatoren over het sms- en dataverbruik op kerstavond.

Vanaf 1 oktober komt een eind aan de samenwerking tussen Mobistar en The Phone House. Mobistar zal het contract, dat de bedrijven de afgelopen 16 jaar verbond, niet verlengen.

De huiszoeking gebeurde op last van de Raad voor de Mededinging na een klacht van Mobistar en Base.