Alles over Bart Somers

Praktijktests door de overheid moeten het sluitstuk vormen van de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. Dat heeft Open VLD-fractieleider Bart Somers gezegd. N-VA gaat niet akkoord en vreest dat de maatregel zou leiden tot een soort 'heksenjacht'.

Discussie binnen de Vlaamse coalitie nadat minister van Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) haar visie op kinderopvang toelichtte. 'We gaan niet akkoord met het voorstel om andere oplossingen uit te werken voor kinderen in armoede', zegt Open VLD. 'Minder regeltjes en meer ondersteuning voor zelfstandige initiatieven.'

Nadat de partij eerst fel voor was, dan fel tegen, vervolgens tot een regering toetrad die voor was, heeft Open VLD nu bij monde van Bart Somers verklaard dat ze op haar standpunt blijft van voor de verkiezingen en dus nog altijd tegen de Oosterweelverbinding gekant is.

Open VLD en Groen willen een nieuwe milieustudie die alle Oosterweel-tracés gelijk behandelt. "De Vlaamse regering speelt nu vals. Ze moet haar huiswerk opnieuw doen", vinden Bart Somers en Wouter Van Besien.

Bart Somers, burgemeester van Mechelen en federaal parlementslid, wordt lijsttrekker op de Open VLD-lijst voor de Vlaamse verkiezingen. Dirk Van Mechelen zal op de tweede federale plaats staan.