Alles over André-Joseph Léonard

De macht van de katholieke kerk aan de KU Leuven kalft verder af. De bisschoppen die in de hoogste raad van de universiteit zetelen, verliezen daar hun stemrecht.

Kardinaal Godfried Danneels werd de voorbije tientallen jaren zeker veertig keer op de hoogte gebracht van seksueel misbruik binnen de Kerk, zo blijkt uit briefwisseling. 'Opgewarmde kost', zo reageert de verdediging van Danneels.

Aartsbisschop Léonard haalde tijdens de paasmis het verdriet van de ouders van de kinderen die omkwamen bij het busongeval in het Zwitserse Sierre aan. Paus Benedictus XVI veroordeelde de vervolging van christenen in de wereld.

Immanente gerechtigheid: wat bedoelt de aartsbisschop daar precies mee? De Leuvense theoloog Lieven Boeve vindt hem niet erg consequent.

De Oostkampse advocaat Jean-Marie de Meester heeft bij het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding opnieuw klacht ingediend tegen aartsbisschop André-Joseph Léonard.