Alles over André Flahaut

De polemiek over de Soedanese identificatiemissie duurt donderdag voort. Ditmaal was het de beurt aan oud-Kamervoorzitter André Flahaut (PS) om zijn verontwaardiging over het initiatief wereldkundig te maken en op te roepen tot een cordon sanitaire rond staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Intussen krijgt Francken wel steun van Françoise Bertieaux, de fractieleidster van MR in de Franse gemeenschap.

Defensie moet niet meer uitgeven, maar zijn middelen beter besteden. Het aanbod om samen te werken dat Frankrijk ons doet voor de vervanging van de F-16's, biedt een unieke gelegenheid, vindt oud-minister André Flahaut (PS). 'Want klassieke conflicten verliezen steeds meer terrein tegenover asymmetrische oorlogen en de strijd tegen terrorisme.'

Dat politici, waaronder minister André Flahaut en Kamerlid Nahima Lanjri, bellen of mailen naar de Dienst Vreemdelingenzaken, wordt daar niet geapprecieerd. Staatssecretaris Theo Francken spreekt van 'een gigantisch deontologisch probleem'.

Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams parlement, pikt het niet dat André Flahaut, voorzitter van de Kamer, telkens met de pluimen gaat lopen in het dossier van de uittredingsvergoedingen. "Hij negeert al onze brieven, maar stapt wel telkens naar de pers."

De commissies Buitenlandse Zaken en Defensie van Kamer en Senaat komen woensdag om 14.15 uur vervroegd samen om de parlementsleden te informeren over de toestand in Syrië en de houding van de federale regering.