Alles over afsprakennota

Meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD hebben een geheime afsprakennota gemaakt voor hun samenwerking in het Vlaams Parlement. Zo mogen parlementsleden van de meerderheid bijvoorbeeld geen enkel initiatief uit de oppositie ondertekenen.