Alles over AED

De impact van AED's blijkt zeer beperkt, zo concludeert het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. De 10.000 toestellen redden samen slecht 6 à 28 levens van de naar schatting 9.000 mensen die jaarlijks getroffen worden door een plotse hartstilstand in België.

De verspreiding van externe automatische defibrillatoren (AED) op publiekelijk toegankelijke plaatsen, heeft in ons land maar een beperkte impact op het sterftecijfer door hartstilstanden. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), dat donderdag wordt gepubliceerd.

Ons land telt volgens de federale overheidsdienst Volksgezondheid ongeveer 3.500 automatische externe defibrillatoren (AED's). Volgens de Belgische Cardiologische Liga kunnen met die toestellen jaarlijks 3.000 mensenlevens gered worden. Ondertussen volgen steeds meer mensen een cursus om met AED's om te gaan.