Alles over Abortus

Een barrage van video's over 'het oogsten van organen bij geaborteerde foetussen' wordt een politiek twistpunt in de lopende presidentscampagne. Republikeinse kandidaten grijpen de video's aan om subsidies aan abortuscentra te betwisten. Democraten gewagen van 'een oorlog tegen vrouwen'.

Open VLD zal parlementair initiatief nemen om abortus helemaal uit het strafrecht te halen, zegt senator Jean-Jacques De Gucht in De Zondag. Op 5 april 1990 verscheen de omstreden wet, waarvoor koning Boudewijn even troonsafstand deed, in het Staatsblad.

De abortuswet bestaat een kwarteeuw en in al die jaren is er geen letter meer aan gewijzigd. Daarvoor was de angst voor eindeloze ethische discussies te groot. Maar nu is het hoog tijd voor een nieuw abortusdebat.

De anti-abortusbeweging is springlevend, en houdt er praktijken op na die zelfs de meest goedgelovige ziel niet had kunnen verwachten, dat schrijft Charlotte Delaruelle, kandidaat voor Open VLD en voorzitster van het Humanistisch Verbond in Gent.

In Europa zijn er allerlei krachten aan het spelen die het recht op abortus proberen af te kalven, menen experts. 'Die rechten moeten we proberen vrijwaren.'

Een rechter in de VS-staat Texas heeft beslist dat de machines die een klinisch dode, zwangere vrouw in leven houden uit mogen. Het ziekenhuis had dat geweigerd om het leven van de foetus te beschermen.

De Spaanse ministerraad heeft een wet goedgekeurd die abortus streng aan banden legt. Alleen vrouwen die verkracht zijn of bij wie de zwangerschap zware risico's meebrengt voor de gezondheid komen nog in aanmerking voor een abortus.

Van alle zwangerschappen in België eindigt 15 procent met een abortus. Sinds het begin van de registratie in 1993 neemt het cijfer toe. Afbrekingen om niet-medische redenen vormen veruit de grootste groep.

In zijn eerste groot interview heeft paus Franciscus de katholieke kerk uitdrukkelijk gevraagd zich niet meer enkel bezig te houden met kwesties als abortus, het homohuwelijk en contraceptie. "Dit gaat niet", zei de Argentijnse kerkleider.

In het katholieke Ierland heeft het parlement een controversiële abortuswet goedgekeurd. Voortaan is abortus toegestaan als het leven van de moeder in gevaar is.