Het Grondwettelijk Hof heeft donderdag een wetsartikel vernietigd dat vreemdelingen met een tijdelijke arbeidsvergunning uitsluit van bijstand door het OCMW. De maatregel is niet in proportie met de nagestreefde doelstellingen, vindt het Hof. In 2015 oordeelde het Grondwettelijk Hof al eens dat vreemdelingen met een tijdelijke arbeidsvergunning niet kunnen worden uitgesloten van dringende medische hulp.

Toenmalig staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie, Maggie De Block, rechtvaardigde de uitsluiting met het feit dat afgifte van een arbeidskaart B of een beroepskaart aan strikte voorwaarden is gekoppeld, zoals het effectief en tijdelijk uitvoeren van een professionele activiteit.

De Block haalde ook budgettaire redenen aan: de maatregel zorgde voor een besparing van 5 miljoen euro. Het Hof heeft die uitspraak, na een klacht van drie vzw's die opkomen voor de rechten van vreemdelingen, nu uitgebreid tot alle diensten die het OCMW aanbiedt. Volgens een omzendbrief van begin vorig jaar moeten de OCMW's de betrokken vreemdelingen immers de diensten die niet vallen onder "dringende medische hulp" weigeren. Het kan bijvoorbeeld gaan om een energietoelage, een huurtoelage of schuldbemiddeling.

Het Hof ziet in die uitsluiting een overtreding van artikel 23 van de Grondwet, dat iedereen recht geeft op een menswaardig leven. De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) is tevreden. "Als de overheid wil ingrijpen, moet ze dat doen op het verblijfsrecht en niet op hulp die voor iedereen beschikbaar is", valt te horen. "Vergeet niet dat de voorwaarden om een arbeidskaart te krijgen al heel streng zijn.

Er moet bijvoorbeeld worden aangetoond dat de arbeid niet kan worden gedaan door een inwoner van Europa of dat het om een knelpuntberoep gaat."

Het Grondwettelijk Hof heeft donderdag een wetsartikel vernietigd dat vreemdelingen met een tijdelijke arbeidsvergunning uitsluit van bijstand door het OCMW. De maatregel is niet in proportie met de nagestreefde doelstellingen, vindt het Hof. In 2015 oordeelde het Grondwettelijk Hof al eens dat vreemdelingen met een tijdelijke arbeidsvergunning niet kunnen worden uitgesloten van dringende medische hulp. Toenmalig staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie, Maggie De Block, rechtvaardigde de uitsluiting met het feit dat afgifte van een arbeidskaart B of een beroepskaart aan strikte voorwaarden is gekoppeld, zoals het effectief en tijdelijk uitvoeren van een professionele activiteit. De Block haalde ook budgettaire redenen aan: de maatregel zorgde voor een besparing van 5 miljoen euro. Het Hof heeft die uitspraak, na een klacht van drie vzw's die opkomen voor de rechten van vreemdelingen, nu uitgebreid tot alle diensten die het OCMW aanbiedt. Volgens een omzendbrief van begin vorig jaar moeten de OCMW's de betrokken vreemdelingen immers de diensten die niet vallen onder "dringende medische hulp" weigeren. Het kan bijvoorbeeld gaan om een energietoelage, een huurtoelage of schuldbemiddeling. Het Hof ziet in die uitsluiting een overtreding van artikel 23 van de Grondwet, dat iedereen recht geeft op een menswaardig leven. De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) is tevreden. "Als de overheid wil ingrijpen, moet ze dat doen op het verblijfsrecht en niet op hulp die voor iedereen beschikbaar is", valt te horen. "Vergeet niet dat de voorwaarden om een arbeidskaart te krijgen al heel streng zijn.Er moet bijvoorbeeld worden aangetoond dat de arbeid niet kan worden gedaan door een inwoner van Europa of dat het om een knelpuntberoep gaat."