De Vlaamse werkloosheid is in bijna alle categorieën gedaald, met uitzondering van allochtonen en bij mensen met een arbeidshandicap. Zo verminderde de jeugdwerkloosheid in mei met 5,9 procent, de werkloosheid bij de 25- tot 50-jarigen met 5,1 procent en bij de 50-plussers met 5,3 procent. De werkloosheid bij laag- en middengeschoolden daalde met respectievelijk 5,1 en 7,5 procent. De werkloosheid bij hooggeschoolden daalde met 1,4 procent.

De kortdurige werkloosheid (-1 jaar) daalde met 5,3 procent. Bij de groep die tussen 1 en 2 jaar zonder werk zit, daalde de werkloosheid met 6,1 procent en de zeer langdurige werkloosheid (+2 jaar) daalde met 4,9 procent. Twee specifieke categorieën vertonen geen daling: de werkloosheid onder allochtonen en de werkloosheid bij mensen met een arbeidshandicap.

De werkloosheid bij allochtonen bleef stabiel, terwijl de werkloosheid bij autochtonen met 7,3 procent daalde. Bij mensen met een arbeidshandicap steeg de werkloosheid met 1 procent, terwijl die bij mensen zonder arbeidshandicap met 6,4 procent zakte.

Bij het kabinet Muyters noemt men de stabilisering van de allochtone werkloosheid toch ook een beetje goed nieuws. "Door de recente migratiegolf uit Syrië, Irak en Afghanistan is de totale groep allochtonen gestegen, terwijl de werkloosheid niet mee is gestegen maar stabiel gebleven".

De Vlaamse werkloosheid is in bijna alle categorieën gedaald, met uitzondering van allochtonen en bij mensen met een arbeidshandicap. Zo verminderde de jeugdwerkloosheid in mei met 5,9 procent, de werkloosheid bij de 25- tot 50-jarigen met 5,1 procent en bij de 50-plussers met 5,3 procent. De werkloosheid bij laag- en middengeschoolden daalde met respectievelijk 5,1 en 7,5 procent. De werkloosheid bij hooggeschoolden daalde met 1,4 procent. De kortdurige werkloosheid (-1 jaar) daalde met 5,3 procent. Bij de groep die tussen 1 en 2 jaar zonder werk zit, daalde de werkloosheid met 6,1 procent en de zeer langdurige werkloosheid (+2 jaar) daalde met 4,9 procent. Twee specifieke categorieën vertonen geen daling: de werkloosheid onder allochtonen en de werkloosheid bij mensen met een arbeidshandicap. De werkloosheid bij allochtonen bleef stabiel, terwijl de werkloosheid bij autochtonen met 7,3 procent daalde. Bij mensen met een arbeidshandicap steeg de werkloosheid met 1 procent, terwijl die bij mensen zonder arbeidshandicap met 6,4 procent zakte. Bij het kabinet Muyters noemt men de stabilisering van de allochtone werkloosheid toch ook een beetje goed nieuws. "Door de recente migratiegolf uit Syrië, Irak en Afghanistan is de totale groep allochtonen gestegen, terwijl de werkloosheid niet mee is gestegen maar stabiel gebleven".