In het parlement werd woensdagvoormiddag het Vlaams actieplan ter preventie van radicalisering gemonitord. Een belangrijke hoeksteen in de aanpak zijn de Lokale Integrale Veiligheidscellen (LIVC's) waarin op gemeentelijk niveau wordt overlegd tussen onder meer de politie, het gemeentebestuur en de welzijnswerkers. 'Twee jaar na de invoering heeft nog steeds de helft van de Vlaamse gemeenten geen LIVC, zelfs gemeenten met 'foreign terrorist fighters' zoals Borsbeek', zegt Kherbache.

'De radicaliseringsambtenaren klagen bovendien over een gebrek aan sturing vanuit Vlaanderen. Als iemand verhuist, verdwijnt die van de radar wat de lokale opvolging betreft en houdt de sociale en preventieve begeleiding op. In Vilvoorde en andere gemeenten in de Brusselse rand verdwijnen mensen van de radar, omdat de preventie niet wordt gemonitord door de Vlaamse overheid', klinkt het.

We komen volgens Kherbache in een situatie terecht waarbij er wel een aanklampend beleid gevoerd wordt voor werklozen, die door de VDAB worden gevolgd over hun verschillende woonplaatsen heen, maar niet voor ex-Syriëstrijders.

'Het grote probleem zijn momenteel de teruggekeerde Syriëstrijders die uit de gevangenis komen', zegt ook parlementslid en Mechels burgemeester Bart Somers (Open Vld). 'Soms gaan die mensen heel bewust niet terug naar hun vroegere woonplaats. We moeten nadenken hoe we hen omkaderen.'

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) wijst erop dat haar federale collega Jan Jambon (N-VA) aan een intiatiatief werkt om alle gemeenten te verplichten een LIVC op te richten. Dat er te weinig opvolging vanuit Vlaanderen zou zijn, ontkent ze. 'Wij hebben wel degelijk een goed zicht op de risico's, maar delen die natuurlijk niet open en bloot in het parlement.' Welzijnsminister Jo Vandeurzen (CD&V) wil proberen om extra middelen vrij te maken voor Syriëstrijders die de gevangenis verlaten.

In het parlement werd woensdagvoormiddag het Vlaams actieplan ter preventie van radicalisering gemonitord. Een belangrijke hoeksteen in de aanpak zijn de Lokale Integrale Veiligheidscellen (LIVC's) waarin op gemeentelijk niveau wordt overlegd tussen onder meer de politie, het gemeentebestuur en de welzijnswerkers. 'Twee jaar na de invoering heeft nog steeds de helft van de Vlaamse gemeenten geen LIVC, zelfs gemeenten met 'foreign terrorist fighters' zoals Borsbeek', zegt Kherbache. 'De radicaliseringsambtenaren klagen bovendien over een gebrek aan sturing vanuit Vlaanderen. Als iemand verhuist, verdwijnt die van de radar wat de lokale opvolging betreft en houdt de sociale en preventieve begeleiding op. In Vilvoorde en andere gemeenten in de Brusselse rand verdwijnen mensen van de radar, omdat de preventie niet wordt gemonitord door de Vlaamse overheid', klinkt het. We komen volgens Kherbache in een situatie terecht waarbij er wel een aanklampend beleid gevoerd wordt voor werklozen, die door de VDAB worden gevolgd over hun verschillende woonplaatsen heen, maar niet voor ex-Syriëstrijders. 'Het grote probleem zijn momenteel de teruggekeerde Syriëstrijders die uit de gevangenis komen', zegt ook parlementslid en Mechels burgemeester Bart Somers (Open Vld). 'Soms gaan die mensen heel bewust niet terug naar hun vroegere woonplaats. We moeten nadenken hoe we hen omkaderen.' Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) wijst erop dat haar federale collega Jan Jambon (N-VA) aan een intiatiatief werkt om alle gemeenten te verplichten een LIVC op te richten. Dat er te weinig opvolging vanuit Vlaanderen zou zijn, ontkent ze. 'Wij hebben wel degelijk een goed zicht op de risico's, maar delen die natuurlijk niet open en bloot in het parlement.' Welzijnsminister Jo Vandeurzen (CD&V) wil proberen om extra middelen vrij te maken voor Syriëstrijders die de gevangenis verlaten.