Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) erkent alvast dat voor de controlediensten "de limieten van de destijds ingezette afslanking bereikt zijn".

De vakbonden hekelen onder meer dat bespaard is op een reeks vergoedingen, zoals de verblijfsvergoeding. Die daalt in bepaalde gevallen naar 10 euro, wat volgens de vakbonden te weinig is en dus "onderzoek van fiscale ambtenaren ter plaatse ontmoedigt".

Meer algemeen telt de FOD Financiën volgens de bonden te weinig personeel na de besparingen van de voorbije jaren en raakt het personeel gedemotiveerd door een "totaal willekeurig overplaatsingssysteem" en een gebrek aan examens - en dus promotiekansen.

Van Overtveldt blijft in zijn reactie op de vlakte over de verzuchtingen. De minister erkent wel dat het personeelskader de voorbije jaren sterk is afgeslankt, maar dat heeft volgens hem in belangrijke mate te maken met de verhoogde efficiëntie en de doorgedreven digitalisering.

Tijdens de gesprekken van de voorbije weken is er bovendien al "deels tegemoet gekomen aan een aantal bekommernissen, zoals de loopbaantrajecten, de satellietkantoren, het werken naar een beter evenwicht tussen polyvalentie en specialisatie", vervolgt Van Overtveldt. Over de andere verzuchtingen zijn er nog gesprekken lopende, besluit de minister. Hij hoopt dat die "in eenzelfde constructieve sfeer aan tafel kunnen verlopen, omdat dit de enige manier is om ook effectief tot resultaten te komen".

Ook topman Hans D'Hondt van de overheidsdienst zelf erkent maandag dat zijn personeel met minder is en harder moet werken. "En met meer volk, kan je natuurlijk meer fraude detecteren", zo zei hij aan De Tijd. "In vergelijking met 2004 werken we nu met een derde minder mensen. Het is dus roeien met de riemen die we hebben. Deels wordt dat wel opgevangen door digitalisering. Maar niet helemaal. Dus de werkdruk stijgt. Net zoals elders in de privé."

D'Hondt benadrukt tot slot dat over de aangehaalde verblijfsvergoeding "nog gepraat wordt". Volgens hem gaat het om de nieuwe ambtenarenwet, waarvan nog bekeken wordt of Financiën die "in bepaalde gevallen kan overrulen".

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) erkent alvast dat voor de controlediensten "de limieten van de destijds ingezette afslanking bereikt zijn". De vakbonden hekelen onder meer dat bespaard is op een reeks vergoedingen, zoals de verblijfsvergoeding. Die daalt in bepaalde gevallen naar 10 euro, wat volgens de vakbonden te weinig is en dus "onderzoek van fiscale ambtenaren ter plaatse ontmoedigt". Meer algemeen telt de FOD Financiën volgens de bonden te weinig personeel na de besparingen van de voorbije jaren en raakt het personeel gedemotiveerd door een "totaal willekeurig overplaatsingssysteem" en een gebrek aan examens - en dus promotiekansen. Van Overtveldt blijft in zijn reactie op de vlakte over de verzuchtingen. De minister erkent wel dat het personeelskader de voorbije jaren sterk is afgeslankt, maar dat heeft volgens hem in belangrijke mate te maken met de verhoogde efficiëntie en de doorgedreven digitalisering. Tijdens de gesprekken van de voorbije weken is er bovendien al "deels tegemoet gekomen aan een aantal bekommernissen, zoals de loopbaantrajecten, de satellietkantoren, het werken naar een beter evenwicht tussen polyvalentie en specialisatie", vervolgt Van Overtveldt. Over de andere verzuchtingen zijn er nog gesprekken lopende, besluit de minister. Hij hoopt dat die "in eenzelfde constructieve sfeer aan tafel kunnen verlopen, omdat dit de enige manier is om ook effectief tot resultaten te komen". Ook topman Hans D'Hondt van de overheidsdienst zelf erkent maandag dat zijn personeel met minder is en harder moet werken. "En met meer volk, kan je natuurlijk meer fraude detecteren", zo zei hij aan De Tijd. "In vergelijking met 2004 werken we nu met een derde minder mensen. Het is dus roeien met de riemen die we hebben. Deels wordt dat wel opgevangen door digitalisering. Maar niet helemaal. Dus de werkdruk stijgt. Net zoals elders in de privé." D'Hondt benadrukt tot slot dat over de aangehaalde verblijfsvergoeding "nog gepraat wordt". Volgens hem gaat het om de nieuwe ambtenarenwet, waarvan nog bekeken wordt of Financiën die "in bepaalde gevallen kan overrulen".