De Ecolo-minister haalt zware overtredingen van de milieuvergunning aan, die in 2008 werd uitgereikt. "Voor bepaalde vervuilende stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid, zijn de overschrijdingen groot. Het zou zorgwekkend zijn indien de toestand zou voortduren", luidt het. Volgens Henry heeft de staalgroep de noodzakelijke investeringen voor zich uitgeschoven. "A posteriori begrijpen we waarom: het enige zichtbare project was de activiteiten stopzetten". De minister heeft Oxbow Mining, de kandidaat-overnemer van de cokesfabriek, over de situatie ingelicht. Oxbow Mining zou enkel deze installatie overhouden en dus de geproduceerde cokes naar andere sites uitvoeren. Naar Henry laat uitschijnen, heeft het project van de Amerikaanse groep "duidelijk ambitie op het vlak van het milieu en worden investeringen gepland om de uitrusting aan te passen". "Het signaal dat deze operatoren uitzenden is positief, al ziet de administratie risicofactoren en schemerzones. Ik herhaal: het gaat om een totaal ander project, waarbij de cokesfabriek voor zichzelf en voor exportdoeleinden zou draaien. Derhalve moeten de Europese normen worden gerespecteerd. Het gaat om de gezondheid van grote groepen", benadrukt Henry. "We zijn niet de vuilbak van de staalindustrie". (Belga)

De Ecolo-minister haalt zware overtredingen van de milieuvergunning aan, die in 2008 werd uitgereikt. "Voor bepaalde vervuilende stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid, zijn de overschrijdingen groot. Het zou zorgwekkend zijn indien de toestand zou voortduren", luidt het. Volgens Henry heeft de staalgroep de noodzakelijke investeringen voor zich uitgeschoven. "A posteriori begrijpen we waarom: het enige zichtbare project was de activiteiten stopzetten". De minister heeft Oxbow Mining, de kandidaat-overnemer van de cokesfabriek, over de situatie ingelicht. Oxbow Mining zou enkel deze installatie overhouden en dus de geproduceerde cokes naar andere sites uitvoeren. Naar Henry laat uitschijnen, heeft het project van de Amerikaanse groep "duidelijk ambitie op het vlak van het milieu en worden investeringen gepland om de uitrusting aan te passen". "Het signaal dat deze operatoren uitzenden is positief, al ziet de administratie risicofactoren en schemerzones. Ik herhaal: het gaat om een totaal ander project, waarbij de cokesfabriek voor zichzelf en voor exportdoeleinden zou draaien. Derhalve moeten de Europese normen worden gerespecteerd. Het gaat om de gezondheid van grote groepen", benadrukt Henry. "We zijn niet de vuilbak van de staalindustrie". (Belga)