Vandaag gaan de Britten naar de stembus. Tegen de avond zullen de eerste resultaten bekend zijn. Dan weten we of premier Theresa May al dan niet een grote meerderheid verzamelt in het Lagerhuis. De meeste peilingen wijzen op een overwinning, maar over het exacte aantal zetels dat haar Conservative Party zou binnenrijven bestaat er geen eensgezindheid.
...

Vandaag gaan de Britten naar de stembus. Tegen de avond zullen de eerste resultaten bekend zijn. Dan weten we of premier Theresa May al dan niet een grote meerderheid verzamelt in het Lagerhuis. De meeste peilingen wijzen op een overwinning, maar over het exacte aantal zetels dat haar Conservative Party zou binnenrijven bestaat er geen eensgezindheid. Volgens een laatste gemiddelde van alle peilingen zou May op 337 zitjes komen en Jeremy Corbyns Labour op 227. In totaal zijn er 650 zetels te winnen in het Lagerhuis te Londen. Een simpele rekensom leert dat wie 325 zitjes binnenhaalt, de meerderheid wint. Sommige polls wijzen op de mogelijkheid dat May dat magische getal niet zou halen.Maar eigenlijk is die rekensom niet zo eenduidig als het lijkt. Er is namelijk één partij die resoluut weigert haar zetels in het parlement op te nemen: de Noord-Ierse katholiek-republikeinse partij Sinn Féin weigert al bijna een eeuw lang haar kiezers te vertegenwoordigen in Westminster. Hierdoor is het vereiste aantal zetels voor een meerderheid lager dan normaal.Volgens het Britse tijdschrift New Statesman zou Sinn Féin hoogstens zeven zetels behalen. In dat geval moeten we dat aantal aftrekken van het totale aantal zetels van 650, waardoor de echte ondergrens voor een meerderheid op 322 zetels komt te liggen. Volgens de laatste peilingen halen de katholieke republikeinen zo'n 28 procent in Noord-Ierland. Opvallend: meer dan een vierde van het Noord-Ierse electoraat zal dus mogelijk niet vertegenwoordigd worden in Londen. 'Crimineel onverantwoordelijk'Waarom blijven de politici van Sinn Féin weg uit Londen? In het begin van de 20ste eeuw besloot de Noord-Ier Arthur Griffith, oprichter van Sinn Féin, om tot deze strategie van abstentionism over te gaan; uit protest tegen de centrale Britse regering. Tot op de dag van vandaag blijft de partij dat protest voeren. In mei benadrukte Michelle O'Neill, huidig voorzitster van Sinn Féin in Noord-Ierland, dat nog: 'Wij zweren geen getrouwheid aan de koningin. Wij vinden dat we trouw moeten zweren aan de mensen die we vertegenwoordigen.'Op die strategie klinkt ook kritiek in Noord-Ierland. In een opiniestuk in de krant Belfast Telegraph vergelijkt Alban Maginness, ex-burgemeester van Belfast, stemmen voor Sinn Féin met 'bellen naar een loodgieter die weigert aan huis te komen.'Hij verwijst ook naar Theresa May, die zo met minder zetels een meerderheid kan halen. 'Het zou crimineel onverantwoordelijk zijn om niet actief te zijn in het parlement, gegeven de Brexit.' Maginness wijst er verder op dat de Noord-Ierse unionisten - traditioneel de tegenstanders van Sinn Féin - May wel eens haar nodige coalitiemeerderheid zouden kunnen leveren. Sinn Féin is in dat geval veroordeeld tot 'irrelevantie', aldus Maginness.Na de verkiezingen van 2015 werd al gesuggereerd dat Sinn Féin Labour aan een meerderheid zou helpen in het Lagerhuis. Dat werd toen formeel ontkend door de partijtop. De kans dat de republikeinen deze keer wel hun parlementair mandaat zullen opnemen, is dus klein. May zal met andere woorden aan minder dan 325 zetels genoeg hebben. Maar, zo stelt New Statesman, het afwezig blijven van de Noord-Ieren maakt dat elke partij minder zetels nodig heeft. Labour zou dus eveneens kunnen profiteren van het abstensionism. Daarvoor zouden de sociaaldemocraten dan wel een ruime coalitie op de been moeten brengen, met onder andere de Groenen en Schotse nationalisten.