Groen! vindt dat een slecht idee en heeft al heel wat initiatieven genomen om deze kaalslag tegen te houden, waaronder een petitie, een facebookgroep, enkele succesvolle initiatieven in de districtsraad en een bezwaarschrift.

Omdat we daarmee het stadsbestuur niet konden overtuigen, restte er nog één mogelijkheid: bij de rechtbank van eerste aanleg een kort geding indienen op basis van de milieustakingswet. De raadsman van Groen! brengt verschillende argumenten aan: de vergunning is in strijd met het natuurdecreet omdat men geen alternatief met hogere ecosysteemwaarde in overweging heeft genomen, er is geen rekening gehouden met het advies van de districtsraad en er is onvoldoende geantwoord op de bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek werden aangebracht. De uitspraak door de rechter volgt op dinsdag 8 november.

Bomen in de stad
Bomen zijn van groot belang voor de leefbaarheid van een stad. Ze zuiveren de lucht, vormen een bron van biodiversiteit, temperen de milieuhinder en hebben rechtstreeks en onrechtstreeks een positief effect op de economie van de samenleving. Bovendien mogen we het collectieve geheugen en de stadsbeleving niet vergeten: de lindebomen op de De Keyserlei vormen al vele jaren een majestueuze dreef, die recht van de Antwerpse spoorwegkathedraal richting Meir en het oude stadscentrum leidt.

Het argument dat de bomen ziek zijn, snijdt geen hout: 22 van de 102 bomen zijn er inderdaad minder goed aan toe, maar de overige 80 wel. Met een goede begeleiding kunnen deze volwassen bomen zelfs verplant worden. Het college gaat daar niet op in omdat het dit te duur vindt. Opmerkelijke vaststelling in dit verband: nieuwe bomen planten met een even grote diameter is nagenoeg even duur (2 500 EUR). Over het alternatief - het behoud van de bomen in een aangepast plan - rept de studie niet. De opdrachtgever vond dat blijkbaar niet het onderzoeken waard.

Historiek
In februari 2010 start de stad met een inspraakproces over de heraanleg van de De Keyserlei. Via infopanelen en stemmingen kunnen bewoners en gebruikers hun mening geven over de heraanleg van deze markante stadsboulevard. Resultaat van de bevraging: de mensen willen een groene verkeersvrije as waar ze kunnen flaneren langs de terrassen (GvA 22/2/2010).

Als blijkt dat er plannen bestaan om de linden weg te halen, dient de groene districtsraadsfractie in oktober 2010 een motie in voor het behoud van de bomen én voor het vergroten van het voetgangersgebied. De districtsraad volgt de motie niet.
In december 2010 krijgt de raad de plannen te zien. Dan vindt de raad het wel een goed moment om enkele adviezen mee te geven aan de stad, waaronder een halvering van het busverkeer, de aanleg van een duidelijk fietspad, terrassen in overleg met de horeca en niet in het minst: het behoud van de lindebomen.

Op 25 maart 2011 veegt het college deze elementen van de kaart: het ontwerp van de Spaanse architect Manuel de Solà Morales wordt goedgekeurd, met enkelrichtingsverkeer (dus geen autovrije boulevard), fietssuggestiestroken (dus geen fietspad) en het rooien van de lindebomen (ze worden vervangen door jonge essen; op een groene boulevard is het dus 30 jaar wachten).

Tijdens het openbaar onderzoek dit voorjaar lopen er 1 354 bezwaren binnen. Toch levert de gemachtigd stedenbouwkundig ambtenaar op 21 september een vergunning af. De ingediende plannen mogen zonder enige wijziging worden uitgevoerd.

Ilse van Dienderen, fractieleider Groen! districtsraad Antwerpen Anne Poppe, Gina Verstraeten, Groen! raadsleden districtsraad Antwerpen

Groen! vindt dat een slecht idee en heeft al heel wat initiatieven genomen om deze kaalslag tegen te houden, waaronder een petitie, een facebookgroep, enkele succesvolle initiatieven in de districtsraad en een bezwaarschrift. Omdat we daarmee het stadsbestuur niet konden overtuigen, restte er nog één mogelijkheid: bij de rechtbank van eerste aanleg een kort geding indienen op basis van de milieustakingswet. De raadsman van Groen! brengt verschillende argumenten aan: de vergunning is in strijd met het natuurdecreet omdat men geen alternatief met hogere ecosysteemwaarde in overweging heeft genomen, er is geen rekening gehouden met het advies van de districtsraad en er is onvoldoende geantwoord op de bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek werden aangebracht. De uitspraak door de rechter volgt op dinsdag 8 november. Bomen in de stad Bomen zijn van groot belang voor de leefbaarheid van een stad. Ze zuiveren de lucht, vormen een bron van biodiversiteit, temperen de milieuhinder en hebben rechtstreeks en onrechtstreeks een positief effect op de economie van de samenleving. Bovendien mogen we het collectieve geheugen en de stadsbeleving niet vergeten: de lindebomen op de De Keyserlei vormen al vele jaren een majestueuze dreef, die recht van de Antwerpse spoorwegkathedraal richting Meir en het oude stadscentrum leidt. Het argument dat de bomen ziek zijn, snijdt geen hout: 22 van de 102 bomen zijn er inderdaad minder goed aan toe, maar de overige 80 wel. Met een goede begeleiding kunnen deze volwassen bomen zelfs verplant worden. Het college gaat daar niet op in omdat het dit te duur vindt. Opmerkelijke vaststelling in dit verband: nieuwe bomen planten met een even grote diameter is nagenoeg even duur (2 500 EUR). Over het alternatief - het behoud van de bomen in een aangepast plan - rept de studie niet. De opdrachtgever vond dat blijkbaar niet het onderzoeken waard. Historiek In februari 2010 start de stad met een inspraakproces over de heraanleg van de De Keyserlei. Via infopanelen en stemmingen kunnen bewoners en gebruikers hun mening geven over de heraanleg van deze markante stadsboulevard. Resultaat van de bevraging: de mensen willen een groene verkeersvrije as waar ze kunnen flaneren langs de terrassen (GvA 22/2/2010). Als blijkt dat er plannen bestaan om de linden weg te halen, dient de groene districtsraadsfractie in oktober 2010 een motie in voor het behoud van de bomen én voor het vergroten van het voetgangersgebied. De districtsraad volgt de motie niet. In december 2010 krijgt de raad de plannen te zien. Dan vindt de raad het wel een goed moment om enkele adviezen mee te geven aan de stad, waaronder een halvering van het busverkeer, de aanleg van een duidelijk fietspad, terrassen in overleg met de horeca en niet in het minst: het behoud van de lindebomen. Op 25 maart 2011 veegt het college deze elementen van de kaart: het ontwerp van de Spaanse architect Manuel de Solà Morales wordt goedgekeurd, met enkelrichtingsverkeer (dus geen autovrije boulevard), fietssuggestiestroken (dus geen fietspad) en het rooien van de lindebomen (ze worden vervangen door jonge essen; op een groene boulevard is het dus 30 jaar wachten). Tijdens het openbaar onderzoek dit voorjaar lopen er 1 354 bezwaren binnen. Toch levert de gemachtigd stedenbouwkundig ambtenaar op 21 september een vergunning af. De ingediende plannen mogen zonder enige wijziging worden uitgevoerd. Ilse van Dienderen, fractieleider Groen! districtsraad Antwerpen Anne Poppe, Gina Verstraeten, Groen! raadsleden districtsraad Antwerpen